Vítanie detí do života

Dátum pridania: 29.06.2010        Počet zobrazení: 2750          tlačiť článok

Vítanie detí do života

Každé prichádzajúce dieťa je novým ohnivkom na reťazi života. Ním prekonávame svoju konečnosť, v ňom nachádzame zmysel a pokračovanie našej vlastnej cesty.

Život je oheň,
čo vždy sám seba spáli,
znova sa však chytí horieť,
len čo sa dieťa narodí...

V piatok 25. júna 2010 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života.
Slávnostným zápisom sme prijali našich malých spoluobčanov medzi občanov obce.

Na slávnosť boli pozvaní:

  • Adam Drobný, nar. 26. februára 2010, otec Vladimír Drobný, matka Silvia Drobná, rod. Mulinková, trvale bytom Valaská Belá č. 577
  • Martin Hrvol, nar. 16. marca 2010, otec Martin Hrvol, matka Monika Hrvolová, rod. Melišová, trvale bytom Valaská Belá č. 42
  • Lukáš Kodaj, nar. 3. apríla 2010, otec Karol Kodaj, matka Alena Kodajová, rod. Iskrová, trvale bytom Valaská Belá č. 571
  • Jakub Slabý, nar. 9. marca 2010, otec Milan Slabý, matka Michaela Slabá, rod. Jurenková, trvale bytom Valaská Belá č. 736
  • Filip Šedík, nar. 7. marca 2010, otec Roman Šedík, matka Daniela Šedíková, rod. Jurenková, trvale bytom Valaská Belá č. 165

Pri tejto príležitosti bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy zboru pre občianske záležitosti našej obce, ktorú rodičia postupne podpísali.

Rodičom a prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Mulinka, ktorý rodičom poprial pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťaťa. Zaželal im, aby sa ich nádeje, ktoré dnes doňho vkladajú, naplnili v jeho ušľachtilých skutkoch.

Detičkám prajeme veľa zdravia, pohody, nech ich v živote sprevádza veľa krásnych chvíľ, nech rastú v spokojnosti obklopení láskou oboch rodičov.


Fotogaléria - Vítanie detí do života


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Deň matiek 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem