Komisia ochrany verejného poriadku





Dátum pridania: 04.03.2008        Počet zobrazení: 1838          tlačiť článok

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda komisie: Ing. Peter Dušička

Členovia: Jarmila Kopčanová, Daniel Hujo, Tibor Štolovský


Vymedzenie úloh komisie:

  • spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi
  • rieši podnety, žiadosti a sťažnosti občanov na zverenom úseku činnosti
  • dohliada pri udržiavaní verejného poriadku v obci
  • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Správy o činnosti Komisie ochrany verejného poriadku


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia








Združenie informatikov samospráv Slovenska



ALTAMEDIA - register firiem