Finančná komisia

Dátum pridania: 04.03.2008        Počet zobrazení: 2474          tlačiť článok

Finančná komisia

Predseda komisie: Marian Híreš

Členovia:


Vymedzenie úloh komisie:

  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce
  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok
  • prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
  • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

Správy o činnosti finančnej komisie


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Zápas v Dolnej Porube
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem