E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

ZlatýErb.sk 2008

Dňom 1. 1. 2008 Obec Valaská Belá v spolupráci s firmou r65studio, Ing. Milan Ďuroch, spustila novú verziu webovej stránky obce, s ktorou sme sa tento rok zúčastnili súťaže ZlatyErb.sk 2008.

Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Súťaž ZlatyErb.sk vyhlásili spoločne Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska a eSlovensko občianske združenie pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica a Európskeho komisára za Slovenskú republiku Jána Figeľa.

Do súťaže sa prihlásilo 81 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 10 porotcov podľa 64 kritérií.

18. novembra 2008 na slávnostnom Galavečeri počas medzinárodnej konferencie IPATA 2008 v hoteli Danube Bratislava prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Počas večera boli udelené hlavné ceny:

  • najlepšia stránka Samosprávneho kraja
  • najlepšia stránka Miest a Mestských častí
  • najlepšia stránka Obcí

a špeciálne ceny:

  • najlepšia elektronická služba samospráv - cena spoločnosti Datalan
  • najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálov verejnej správy - cena spoločnosti SWAN
  • najlepšia bezbariérová služba samospráv

V kategórií najlepšia stránka Obcí získala naša obec so svojou webovou stránkou www.valaskabela.sk 3. miesto.Ocenenie na galavečeri osobne prevzal starosta obce Ing. Jozef Mulinka.

Prostredníctvom našej webovej stránky ponúkame našim občanom ale aj širokej verejnosti informácie o obci a o živote v nej. Informujeme nielen o kultúrnom, sociálnom a prírodnom dedičstve, ale najmä o vývoji obce. Prinášame aktuálne informácie zo všetkých oblastí života našej obce.
Aj touto cestou by sme sa chcelli poďakovať všetkým, ktorí nám pri príprave webovej stránky pomáhajú. Či už informáciámi o kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatiach, poskytnutím fotografií alebo iných dôležitých údajov a informácií.

Zuzana Novotková
za adm. obsahu 

HORE