Zámer obce Valaská Belá prenajať majetok obce

Zámer prenajať majetok obce  bytové a nebytové priestory v budove zdravotného strediska vo Valaskej Belej súp. č. 322, parc. č. 792 v k. ú. Valaská Belá, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Valaská Belá a to pani Alene Kršákovej, bytom Škrípov č. 1089, 972 28 Valaská Belá a to 4 – izb. byt za výšku mesačného nájmu stanovenú znaleckým posudkom č. 205/2016 vo výške 144 eur/mesiac bez energií.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.