E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Základná škola s materskou školou Valaská Belá - oznámenie

Základná škola s materskou školou Valaská Belá oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa

do odvolania

uzatvára základná škola, materská škola, školská jedáleň, centrum voľného času.

Je dôležité toto obdobie stráviť v domácom prostredí, nestretávať sa vo väčších skupinách, vyhýbať sa kontaktu s ľuďmi.

Je potrebné si uvedomiť, že nejde o prázdniny, ale o karanténne opatrenie.

Musíme byť všetci zodpovední!


HORE