VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č. 9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve     ( formát  pdf.)
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.