E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Výstava obrazov rodáka Stana Obucha

DSC05481

V priestoroch kultúrneho domu vo Valaskej Belej sa dňa 2. júla 2022 konala vernisáž výstavy obrazov nášho rodáka Stana Obucha.

V úvode vernisáže všetkých privítala Bc. Radka Kohútová z oddelenia kultúrnych služieb Obce Valaská Belá. Prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik a kurátorka výstavy Mgr. Art. Miriam Kasperkevičová.
Po otvorení výstavy bola pre všetkých pripravená aj menšia recepcia.

Výstava obrazov prebiehala v dňoch 3. - 16. júla 2022. Prostredníctvom tejto výstavy, ktorá je akýmsi symbolickým zhrnutím niekoľkoročnej tvorby, sa autor podelil so všetkými návštevníkmi o vlastné úžasné pocity a zážitky z dôverného vzťahu k prírode, rodnej obci a rázovitým ľuďom v nej žijúcich, ktoré sa snaží prostredníctvom farieb a štetca v obrazoch pretaviť do hmotnej podoby.
Cez jeho obrazy vnímame, že krása života je krása kôry stromu, hladina potoka, či jednoducho list kvetu. Ponúka nám to bez pátosu a akejkoľvek záťaže. Je z nich cítiť zdravý dych života, čistotu a silný cit - vernosť svojmu rodisku.

Stano Obuch dostal do vienka nadanie, ktorým robí Valaskú Belú a jej prírodu nesmrteľnou. Zachytáva vo svojich obrazoch pohľady a výhľady nás - súčasníkov a pripravuje ich pre ďalšie generácie. A nech sa udeje čokoľvek - dnešná belianska krása bude v Stanových obrazoch aj vtedy, keď my tu už nebudeme.

Do ďalších rokov prajeme Stanovi veľa umeleckej tvorivosti a vytrvalosti a napĺňanie túžby realizovať sa spôsobom, ktorým očarúva a obdarúva naše duše.

Priložené fotografie

HORE