Voľby do Európskeho parlamentu 2024

null

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024. Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky. Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.


Určenie volebných okrskov

Oznamujeme Vám, že obec Valaská Belá vytvorila pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 dva volebné okrsky a určila tieto volebné miestnosti:

- Okrsok č. 1 má sídlo v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Valaskej Belej č. 1 – telefonický kontakt: 0910 285 175

- Okrsok č. 2 má sídlo v klubovej miestnosti na prízemí v budove Obecného úradu vo Valaskej Belej č. 1 – telefonický kontakt: 0918 945 908


Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Valaská Belá zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: podskocova.ludmila@valaskabela.sk


Všetky dôležité informácie nájdete na stránke MV SR

https://www.minv.sk/?volby-ep


Priložené dokumenty
DátumNázovVeľkosť a typ
16. 04. 2024  Rozhodnutie predsedu NR SR o výhlásení volieb do Európskeho parlamentu187 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.