E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Tri krále

Záverom zimného novoročia bol 6. január, známy ako Tri krále. Zvyky tohto dňa sú ukážkami prelínania staroslovanských obradov obohatených prvkami rímskej kultúry s obradmi kresťanskými. V našej obci večer pred Troma kráľmi chodili ženy zvestovať túto udalosť. Deň kráľov bol posledným dňom obchôdzok a kolied vianočno - novoročného obdobia.

Programové číslo Tri krále predstavujeobchôdzku dievčeniec, spievanie pod oknami, tance a chystanie sa na fašiangovú zábavu.

Zvyčajne sa spieva nasledovná pieseň:

Daj Pán Boh večer dyš veselý, najprv pánu hospodárovi.
A potom aj tej hospodince, po hospodince všetkej čeladce.
Idú tra králi od východu, klaňajú sa tomuto rodu.
Neklaňajte sa tomuto rodu, ale sa klaňajte milému Bohu.
Na vašom stole vykvitla ruža, daj vašej Aničke švárneho muža.
Na vašom stole tulipán stojí, už sa váš mládenček k frajerke strojí.
Mladého gazdu doma neni, išiel on, išiel po poľovaní.
Vypoľuje on vranú srnu, vranú srnu, švárnu ženu.
Daj jemu Pán Boh švárnu ženu, Annu, Annu alebo Zuzanu.
Ty jasná hviezda predchádzaj nás,
Pane Jezu Kriste dobrú noc nám daj.

 

 

HORE