Tlačivá na stiahnutie


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
   Matrika - Odpis registra trestov225 kB [pdf]
   Matrika - Splnomocnenie39 kB [pdf]
   Matrika - Výpis z registra trestov 117 kB [pdf]
  Evidencia obyvateľstva - Návrh na zrušenie trvalého pobytu191 kB [pdf]
  Evidencia obyvateľstva - Žiadosť o určenie súpisného čísla98 kB [pdf]
  Evidencia obyvateľstva - Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu187 kB [pdf]
  Komunálny odpad - Priznanie PO84 kB [pdf]
  Komunálny odpad - Žiadosť o vrátenie miestneho poplatku za KO a DSO alebo jeho pomernej časti123 kB [pdf]
  Komunálny odpad - Žiadosť o zníženie-odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady122 kB [pdf]
  Matrika - Čestné vyhlásenie38 kB [pdf]
  Miestne dane - Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania100 kB [pdf]
  Miestne dane - Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva25 kB [pdf]
  Miestne dane - Potvrdenie o podaní priznania127 kB [pdf]
  Miestne dane - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty5 418 kB [pdf]
  Miestne dane - Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností207 kB [pdf]
  Nájomný byt - dotazník123 kB [pdf]
  Nájomný byt - súhlas so spracovaním osobných údajov92 kB [pdf]
  Nájomný byt - čestné vyhlásenie81 kB [pdf]
  Nájomný byt - žiadosť o priedelenie94 kB [pdf]
  Podnikateľ - Žiadosť o zmenu prevádzkových hodín188 kB [pdf]
  Podnikateľ - Žiadosť o zrušenie prevádzky186 kB [pdf]
  SHR - žiadosť o zmenu v zápise do evidencie SHR268 kB [pdf]
  SHR - žiadosť o zrušenie zápisu v evidencií SHR192 kB [pdf]
  SHR - žiadosť o zápis do evidencie SHR270 kB [pdf]
  Sociálna pomoc - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre invalidných a star. dôchodcov338 kB [pdf]
  Sociálna pomoc - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre osamelo žijúcich občanov331 kB [pdf]
  Sociálna pomoc - Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre rodinu a deti215 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Návrh na kolaudáciu 205 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Návrh na vydanie územného rozhodnutia305 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Ohlásenie drobnej stavby415 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Ohlásenie udžiavacích prác-stavebných úprav42 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Vyhlásenie klalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe20 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Zmena stavby pred dokončením 280 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva199 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o povolenie terénnych úprav288 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o stavebné povolenie 297 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o vydanie rozhodnutia k použitiu miestnej komunikácie203 kB [pdf]
  Výstavba a územné plánovanie - Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenie na vodnú stavbu204 kB [pdf]
  Žiadosť - príspevok pri narodení dieťaťa606 kB [pdf]
  Životné prostredie - Nahlásenie údajov - poplatok za znečisťovanie ovdzušia191 kB [pdf]
  Životné prostredie - Výrub drevín (oznámenie)48 kB [pdf]
  Životné prostredie - Zápisnica o vzdaní sa odvolania36 kB [pdf]
  Životné prostredie - Žiadosť na výrub drevín24 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.