Zamerané na seniorov

Podujatie sa uskutočnilo 21. januára 2011 o 13,00 h v zasadačke obecného úradu. Pracovníčka kultúry Daniela Cigáňová privítala prítomných starších spoluobčanov, ktorých sa na tomto podujatí zúčastnilo približne 50.
Ďalej privítala zástupkyňu Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Moniku Ergangovú a preventistku policajného zboru v Prievidzi.
Preventistka PZ oboznámila starších spoluobčanov o častých praktikách podvodníkov a s prípadmi, ktoré sa reálne stali. Na papierových bankovkách im predviedla ako zistiť či sú pravé, alebo falšované. Každý účastník dostal testovaciu fixku na kontrolu pravosti papierových bankoviek a reflexnú pásku, ktorú treba nosiť počas zlej viditeľnosti na cestách. Po ukončení diskusie sa prednáška skončila.

Občania odchádzali s novými poznatkami ako sa správať na cestách a ako sa chrániť pred podomovými podvodníkmi.
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.