E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Scitanie-2021-988x553

Prvé elektronické sčítanie obyvateľov sa začne v polovici februára

Rok 2021 je pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitý, pretože na Slovensku sa po 10 rokoch realizuje v gescii Štatistického úradu SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát je integrované a plne elektronické. Prvú fázu najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, ktorá sa zamerala výlučne na sčítanie domov a bytov, má už naša obec za sebou.
Vďaka kvalitnej práci zamestnancov obecného úradu bola koncom roku 2020 ukončená prvá fáza elektronického sčítania domov a bytov.

Druhá fáza elektronického sčítania je zameraná na  sčítanie obyvateľov a uskutoční sa od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.


Sčítanie obyvateľov je pre samosprávy dôležité, pretože od počtu sčítaných obyvateľov závisí, v akej výške získajú jednotlivé mestá a obce podielové dane, ktoré obec využíva na financovanie bežných činností, údržbu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, základných a materských škôl.

Kto sa môže na sčítaní zúčastniť?

Zúčastniť na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky s trvalým, prechodným, obvyklým alebo tolerovaným pobytom v SR.

Čo musím urobiť?

Sčítanie je jednoduché a rýchle. Obyvateľ Valaskej Belej  sa sčíta sám alebo za pomoci blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude zverejnený na webovej stránke  https://www.scitanie.sk/  alebo v mobilnej aplikácii Štatistického úradu SR, ktorá bude čoskoro dostupná na stiahnutie.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a na základe rozhodnutia Vlády SR sa termín asistovaného sčítania obyvateľov posúva na termín od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Na dosčítanie obyvateľov budú k dispozícii mobilní asistenti a kontaktné miesta, o ktorých pribudne informácia na webe mesta  www.valaskabela.sk začiatkom apríla.

Čo znamená rozhodujúci okamih sčítania?

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania vo formulári uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z 30. 12. 2020 k 1. januáru 2021. V praxi to znamená, že ak formulár vypĺňate v marci, keď ste sa práve zosobášili, uvádzate váš rodinný stav k 1. januáru 2021. Neuvediete teda, že ste ženatý, ale slobodný, lebo taká bola skutočnosť k 1. januáru 2021. Ak sa vám bábätko narodilo napr. vo februári, preňho formulár nevypĺňate, pretože v čase rozhodujúceho okamihu sčítania 1. 1. 2021 ste boli bezdetní.

Nemôže niekto zneužiť moje poskytnuté údaje?

Elektronické sčítanie je bezpečné. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.


Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021/Klik k lepšej budúcnosti

www.youtube.com/watch?v=mjc3Eefgd2E&feature=youtu.be


Čím bude výnimočné SODB v roku 2021?
www.youtube.com/watch?list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&v=JCEjhHZDh-o&feature=youtu.be

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
03. 05. 2021  Asistované sčítanie65 kB [pdf]

HORE