Rozlúčka s deviatakmi 2023

IMG_20230630_105814

Je taký kraj, kde si sa narodil.
Zem! Na tú musíš myslieť neprestajne.
Kde slnko spoza hory vychodí
a hladkajú ťa materinské dlane.

Je taký kraj, kde skromný kvitne kvet.
Pohľad sa oprie o najtvrdšie skaly.
                                                                    Dôverne známy už od detských liet.
                                                                    Ako strom, ktorý z mysle nevyťali.


V piatok 30. júna 2023 sa uskutočnila slávnosť, pri ktorej sme sa rozlúčili so žiakmi deviateho ročníka základnej školy. Spolu so žiakmi sme na obrade privítali aj riaditeľku Základnej školy s materskou školou vo Valaskej Belej Mgr. Janu Cvíčelovú, pani učiteľku Mgr. Editu Belancovú a Mgr. Dominiku Furkovú.

Úvodné slovo patrilo predsedníčke Zboru pre občianskej záležitosti Mgr. Marte Kodajovej.
Prítomným sa potom prihovoril starosta obce Ing. Miloš Cúcik.

Našim deviatakom želáme veľa šťastia, dobrý začiatok a úspešné ukončenie štúdia na strednej škole.

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.