E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Požiar rodinného domu vo Valaskej Belej

Dňa 24. februára 2021 vo večerných hodinách vypukol požiar rodinného domu v časti obce Studenec - rodine pána Korenačku zhorela celá strecha aj s podkrovnými izbami. 

Pomôcť môžeme aj my spoluobčania. Preto ako obec zverejňujeme číslo účtu rodiny Korenačkovej na webovej stránke obce aj facebookovej stránke obce. 

Na bankový účet tejto rodiny môžete posielať svoje dary, a takto pomôcť týmto ľudom v ich nešťastí. 

Číslo účtu: SK06 7500 0000 0004 1109 6123


Vopred Vám ďakujeme za pomoc.

Ing. Miloš Cúcik, starosta obce Valaská Belá.HORE