Oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania

1694507960340

V tú jeseň rušnú krvavú hrnul sa národ húfne
pod svoju zástavu.

Volali rodné hory po nociach signalizačné vatry klásť.
Do boja vyzývala vlasť.

Šli muži, ženy s dlaňou v dlani,šli chlapci gvermi ovešaní.
A mnohí, Bože, takí mladí! Nemali ani osemnásť...

V utorok 29. augusta 2023 sme si pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania. Oslavy sa konali v areáli pamätníka SNP na Homôlke. Pietneho aktu sa zúčastnil starosta obce Ing. Miloš Cúcik, členovia MO SZPB, členovia DHZ Valaská Belá, FS Belanka a občania našej obce. Po privítaní a úvodnom slove sa prítomným prihovoril starosta obce a predseda Miestnej organizácie SZPB pán Július Podskoč.

Po ukončení pietneho aktu na Homôlke sa starosta obce a zástupcovia MO SZPB vo Valaskej Belej presunuli k pamätníku v centre obce a následne k pomníku v časti obce Gápel, kde si položením venca a zapálením sviečok taktiež uctili pamiatku tých, ktorí pre našu budúcnosť v mieri položili svoje životy.

Nedeľný podvečer, 27. augusta 2023, bol v našej obci venovaný páleniu vatry. Táto akcia sa uskutočnila vďaka spolupráci Obce Valaská Belá s Miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Urbárskym spoločenstvom Valaská Belá a Dobrovoľným hasičským zborom Valaská Belá, ktorý sa postaral o postavenie vatry v časti obce Škrípov.

***

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944, časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a česko-slovenskými vojskami na jar 1945.

***

SNP bolo výrazom odporu Slovákov proti fašizmu, a preto by sme naň mali byť hrdí. „Nezabúdajme na Slovenské národné povstanie!"


Bc. Radka Kohútová                                     
odd. kultúrnych služieb

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.