E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Očkovanie a čipovanie psov - oznámenie

Vážení občania,

oznamujeme vám, že   v sobotu 18. júla 2020   sa v našej obci uskutoční   očkovanie a čipovanie psov:
•    cena očkovania proti besnote je 10 €
•    cena kompletného zaočkovania ja 15 €
•    cena za čipovanie psa je 15 €

Podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti   je vlastník psa povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej  republiky transpondérom – čipom   obsahujúcim základné údaje o psovi a jeho majiteľovi.

V prípade, ak tak vlastník psa neurobí, orgán veterinárnej správy môže uložiť vlastníkovi pokutu 50 €.
 
Očkovanie bude prebiehať nasledovne:
•    Stanák - od 10:30 do 10:45
•    námestie obce - od 10:45 od 11:30
•    Pastierky – od 11:40 do 12:00
•    Mišánka – od 12:00 do 12:10

Je potrebné priniesť očkovacie preukazy.

HORE