E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021

V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách, pričom jeho likvidácia vôbec nie je jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby,  či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Na území Slovenskej republiky v roku 2020 vzniklo 9356 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 45 620 890 €.  V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov znížil o 202 prípadov (pokles o 10,2%), priame škody spôsobené požiarmi ale stúpli a to o 8 641 275 € (nárast o 23,4%). Pri požiaroch v roku 2020 bolo usmrtených 54 osôb a 210 sa zranilo. Najväčší podiel  malo vypaľovanie trávy a suchých porastov, ktorým bol  zapríčinený vznik 1387 požiarov. Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2020 evidujeme v tejto kategórii (prírodné prostredie) 5662 požiarov. Najväčší výskyt požiarov trávnatých porastov bol zaznamenaný v mesiaci apríl, a to 21,2 % z celkového počtu požiarov.

V roku 2020 vzniklo na území okresu Prievidza 187 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 679 5525,- €.  Pri týchto požiaroch boli usmrtené 4 osoby a 10 boli zranené. Štatisticky evidované sú 4 drobnejšie lesné požiare s priamymi škodami 4700 € a uchránenými hodnotami 100 €. Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 51 požiarov s priamymi škodami 7320 €.
                     
S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na :
-    dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
-    zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
-    zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
-    poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

     
V  prípade   zistenia   porušenia  zákona   „O  ochrane  pred  požiarmi“  upozorňujeme,
že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky   100 €  a v priestupkovom konaní až do výšky  331 €.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
11. 03. 2021  Ako nepodpáliť les573 kB [pdf]
11. 03. 2021  Lesy 20211 273 kB [pdf]
11. 03. 2021  Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi189 kB [pdf]
11. 03. 2021  Čo robiť aby nevznikol požiar185 kB [pdf]

Priložené fotografie

HORE