E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Obecná knižnica Valaská Belá - oznámenie

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že obecná knižnica vo Valaskej Belej je   do odvolania  uzatvorená.


Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Mária Repková
odd. kultúrnych služieb

HORE