E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Obecná knižnica - oznámenie o otvorení

Vážení čitatelia,

oznamujeme Vám, že Obecná knižnica vo Valaskej Belej bude  od 19. apríla 2021 opäť otvorená.

Otváracie hodiny:
Pondelok    13.00 – 15.30
Streda         13.00 – 15.30
Štvrtok        13.00 – 15.30


Mgr. Denisa Kučerová
odd. kultúrnych služieb

HORE