E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Obecná knižnica - oznámenie o otvorení

Milí čitatelia,

s radosťou vám oznamujeme, že priestory obecnej knižnice budú pre vás   od 8. júna 2020 opäť otvorené.

Knižnica bude fungovať   v špeciálnom režime  a len  s dodržiavaním hygienických nariadení,  preto vás prosíme o ich rešpektovanie.

V priestoroch knižnice sa môžu naraz zdržiavať najviac 3 čitatelia.
Do priestorov knižnice môžete vstúpiť len  s  ochranou horných dýchacích ciest (rúško, šatka, šál).  Je potrebné použiť  dezinfekciu rúk a dodržiavať rozostupy minimálne 2 metre.

Zároveň vás prosíme, aby ste priestory knižnice osobne nenavštevovali v prípade, že  ste prišli do kontaktu s osobou, ktorá prejavuje príznaky ochorenia koronavírusom, alebo máte prejavy respiračnej infekcie.

Tešíme sa na vašu návštevu.


Mgr. Denisa Kučerová
odd. kultúrnych služieb

HORE