Miestne kultúrne stredisko

  

Kultúru v obci riadilo do roku 2015 miestne kultúrne stredisko. Miestne kultúrne stredisko bolo kultúrno-spoločenskou inštitúciou zriadenou obcou dňa 1. februára 1994. Na základe zriaďovacej listiny malo miestne kultúrne stredisko svoju činnosť rozdelenú do niekoľkých oblastí:

K 31. 12. 2015 bola príspevková organizácia obce - Miestne kultúrne stredisko Valaská Belá uznesením č. 135/2015 zo dňa 19. novembra 2015 zrušené bez právneho nástupcu.
Od 1. januára 2016 kultúru v obci riadi Obecný úrad vo Valaskej Belej - oddelenie kultúrnych služieb.

Akcie a podujatia rok 2015

Akcie a podujatia rok 2014

Akcie a podujatia rok 2013

Akcie a podujatia rok 2012

 

Akcie a podujatia rok 2011

 

Akcie a podujatia rok 2010

 

Akcie a podujatia rok 2009

 

Akcie a podujatia rok 2008

 
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.