MDD - Cesta rozprávkovým lesom

347409348_656939699585492_1655550958584495567_n

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo bol ako MDD vybraný práve 1. jún. No tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

U nás v obci sa sme spoločne oslávili medzinárodný deň detí 3. júna na futbalovom ihrisku v Škrípove. Deti mohli absolvovať cestu rozprávkovým lesom, ktorú pripravili deti zo ZŠ s MŠ Valaská Belá a OZ DivaBela. Pre deti bolo pripravených 7 rozprávkových stanovísk a 1 stanovište si pre deti veselou formou pripravili aj dobrovoľní hasiči z DhZ Valaská Belá.
Ďalej boli k dispozícií skákacie hrady a pena. Ukážku práce predviedli kynológovia polície SR z Prievidze a Polícia SR z obvodného oddelenia z Nitrianskeho Rudna. Tak ako minulý, tak aj tento rok si mohli deti vyskúšať, aké je to sedieť v kamióne. A samozrejme na koniec boli pre deti pripravené sladké odmeny a občerstvenie.

Ďakujeme všetkým sponzorom:
Tempo Vrban Mäsiarstvo, COOP Jednota Prievidza, Nestlé, s. r. o., Poľovnícke združenie Valaská Belá, Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej, Báječné atrakcie

a spoluorganizátorom:
OZ DivaBela, DhZ Valaská Belá, PRIBINA, s. r. o.


Bc. Radka Kohútová
oddelenie kult. služieb

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.