Komunitný plán sociálnych služieb Obce Valaská Belá

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej Belej schválilo na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2013 uznesením číslo 112/2013 Komunitný plán sociálnych služieb Obce Valaská Belá na roky 2014 - 2018:
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.