E-mail: podatelna@valaskabela.sk | Tel.: 046 5458 120 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Valaská Belá

Hlásenie prechodného pobytu občana

Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní - § 8 ods. 1.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov - § 8 ods. 5
Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu - § 8 ods. 3.
V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR - § 8 ods. 3.


Vybavuje:

Oddelenie evidencie obyvateľstva, kanc. č. 9
tel.: 046 545 86 80
e-mail: podskocova.ludmila@valaskabela.sk

HORE