Potvrdenie o daňových nedoplatkoch

Občan môže požiadať obecný úrad o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Potvrdenie vydá obecný úrad na počkanie.

Potrebné doklady:


Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatku, kanc. č. 10
tel.:046/545 80 21
e-mail: novotkova.zuzana@valaskabela.sk
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.