78. výročie oslobodenia obce Valaská Belá

IMG_20230412_101225

12. apríla 2023 si pripomíname 78. výročie oslobodenia našej obce.
Pamiatku padlých sme si uctili pietnym aktom položenia venca pri pamätníku v centre obce.

Pietneho aktu sa zúčastnil starosta obce Ing. Miloš Cúcik, predseda ZO SZPB pán Július Podskoč, členovia ZO SZBP a obyvatelia obce.
Po položení venca a uctení si pamiatky padlých pán Július Podskoč informoval prítomných o udalostiach a bojoch pri oslobodení Valaskej Belej.

Poďakovanie patrí vojakom Červenej a Rumunskej armády, partizánom, odbojárom, antifašistom a všetkým, ktorí položili svoje životy a obetovali svoje zdravie a tým priniesli mier, oslobodili nás od fašizmu, nacizmu a vojny.


Úryvok z kroniky obce:

,,Tak nastal 12. apríl 1945, keď aj naša obec sa dožila najradostnejšej chvíle svojho oslobodenia Sovietskou armádou. Radosť občanov bola nesmierna, mnohí so slzami radosti a dojatia objímali prvých sovietskych vojakov. Sloboda však bola ešte vykúpená mnohými obeťami na životoch sovietskych a rumunských vojakov. Fašisti tesne pred svojím odchodom povyhadzovali naše betónové mosty, pri tom bolo na dolnom konci dediny poškodených mnoho striech a najbližší dom pri odstrele sa aj zrútil. Fašisti zamínovali okolie prechodov cez vodu. Jedna skupina fašistov sa usalašila v skalách na vrchole Suchej hory a odtiaľ pálila, kým nebola zlikvidovaná. Front u nás trval 3 týždne. Celou líniou od Valaskej Belej po Zliechov a tiež smerom na Ilavu zúrili tuhé boje. Vtedy tu už okrem Sovietskej armády bojovali aj oddiele rumunských vojsk. Videli sme zvoz ranených Škrípovskou dolinou z frontu na dvojkolesových vozoch. Ich prebolestné stony sa niesli už krásnym jarným vzduchom. Učebne škôl a miestnosti hostincov boli premenené na poľné nemocnice. Okrem sovietskych vojakov padlo v chotári Valaskej Belej aj 50 Rumunov. Boli pochovaní na Kline a pozdejšie prevezení do Zvolena. Boje u nás končili 30. apríla, keď sa preniesli na Považie. Hneď po prechode frontu nastal čulý život.“

 

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky http://www.valaskabela.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.