73. výročie Slovenského národného povstania

Dátum pridania: 21.09.2017        Počet zobrazení: 265          tlačiť článok

73. výročie Slovenského národného povstania

V utorok 29. augusta 2017 sme sa zišli pri pamätníku SNP na Homôlke, aby sme si pripomenuli 73. výročie Slovenského národného povstania.

„Keď prišla slobodienka,
keď rozkvitol mieru kvet,
všetkým sa nám vtedy zdalo,
že sa zrodil nový svet.

No do piesne plnej slávy
i bolesť sa miešala,
veď nejedna náruč matky
pustá, prázdna zostala.

Nevrátil sa muž i otec,
nevrátil sa brat i syn,
zaspali tu večným spánkom,
naši s chlapcom sovietskym."


Pietny akt kladenia venca sa aj tento rok konal pri Pamätníku SNP na Homôlke. Ako každoročne, v úvode zaznela hymna Slovenskej republiky, ktorú zahrali a zaspievali členovia FS Belanka.
Všetkým prítomným sa prihovorili starosta obce Ing. Miloš Cúcik a predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Valaskej Belej pán Július Podskoč.
Nasledovala minúta ticha, ktorou sme si uctili pamiatku všetkých účastníkov povstania, ktorí už nie sú medzi nami.

Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili občania našej obce, členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Dobrovoľného hasičského zboru Valaská Belá.

V závere spomienkovej slávnosti zazneli piesne s vojnovou tematikou v podaní FS Belanka a následne boli všetci zúčastnení pozvaní na malé občerstvenie do Partizána.

Slovenské národné povstanie patrí nám všetkým, bez ohľadu na politickú či národnú a národnostnú príslušnosť. Takto ho treba vnímať a poučiť sa z neho.
S úctou sa skláňajme pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za ten náš spoločný, a za našu slobodu, obetovali naozaj to najcennejšie – svoje zdravie a Cartier Replica Breitling Replica životy.
Česť a sláva padlým hrdinom!

Mgr. Denisa Kučerová
oddelenie kultúrnych služieb


Fotogaléria - 73. výročie Slovenského národného povstania

Oslavy 73. výročia SNPOslavy 73. výročia SNPOslavy 73. výročia SNP

Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem