Základná umelecká škola Ilava
Obecný úrad....
Ako vybaviť....
Odpadové hospodárstvo....
Slobodný prístup k info....
Sťažnosti, žiadosti a petície....
Majetok obce....
Prenájom majetku....
Menšie obecné služby....
Školy a vzdelávanie....
Zdravotníctvo....
Kultúra....
Šport....
Farský úrad
Pošta
Spoločenské organizácie....
Adresár úradov a inštitúcií
Adresár firiem v obci

Dátum pridania: 28.01.2008        Počet zobrazení: 9371          tlačiť článok

Základná umelecká škola Ilava

Základná umelecká škola Ilava

Riaditeľ školy: Mgr. Ružena Hromádková
Adresa: Pivovarská ulica č. 662/80, Ilava
tel.:  042 446 54 46 
mail: zusil@stonline.sk
web: www.zusilava.wz.cz

V roku 2008 bude mať ZUŠ Ilava svoje 55. výročie založenia. Patrí k prvým umeleckým školám na strednom Považí. ZUŠ má 427 žiakov v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Na škole pracuje 20 pedagógov a 4 prevádzkoví zamestnanci. Na žiadosť rodičov pôsobia od roku 2008 vysunuté triedy aj vo Valaskej Belej.

Hudobný odbor
Učiteľ: Peter Peťovský

Zoznam žiakov:
Hra na akordeón: Milan Čičmanec, Radoslav Gramblička, Andrej Hanus, Veronika Jurenková, Peter Novotka a Peter Repka.

Hra na keyboard: Dominika Furková, Kristína Furková, Silvia Kočková, Matej Kochan, Timea Michalová, Diana Porubčanová, Eva Sýkorová, Kristína Satinová a Veronika Satinová.

Tanečný odbor
Pod vedením pani učiteľky Viery Porubanovej, neskôr Bc. Lenky Gawronovej si deti osvojujú základy ľudového, moderného a scénického tanca. V tomto odbore študuje 43 žiakov.

V prvom školskom roku sa v našej obci uskutočnili spoločné vystúpenia so žiakmi ZUŠ Ilava. No po výbornom štarte a pri kvalitnom vedení pedagógov už v ďalšom roku účinkovali len domáci žiaci. Pre priaznivcov hudby a tanca sa každoročne konajú dve veľké akcie - vianočné a júnové vystúpenie. Okrem toho i mikulášske besiedky, koncerty pre mamičky, fašiangové akcie a iné.

Deti sú šikovné, usilovne rozvíjajú svoje nadanie a talent. Pod citlivým vedením pedagógov budú čoskoro pripravené reprezentovať našu obec aj na hudobných či tanečných súťažiach a prehliadkach. Zároveň majú úžasnú perspektívu uplatniť svoje umelecké zručnosti v kultúrnom živote obce.

 

Koncerty a akcie rok 2011

Koncerty a akcie rok 2010

Koncerty a akcie rok 2009

 

Koncerty a akcie rok 2008


Fotogaléria - ZUŠ Ilava


Súvisiace odkazy: Materská škola, Základná škola, Školský klub detí, Školská jedáleň, ZUŠ Prievidza,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Deň matiek 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem