Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Dátum pridania: 04.03.2008        Počet zobrazení: 1648          tlačiť článok

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda komisie: Viktor Kotian

Členovia: Ing. Ľubomír Štolovský, Ing. Viliam Furka


Vymedzenie úloh komisie:

  • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
  • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • prerokováva návrhy VZN, resp. iné materiály top quality and 100% same as the original. na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • prerokováva koncepčné materiály predkladané do OZ týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

 

Správy o činnosti komisie výstavby, ÚP a ŽP


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
32. výročie FS Belanka
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem