Vítanie detí do života





Dátum pridania: 16.12.2010        Počet zobrazení: 2957          tlačiť článok

Vítanie detí do života

V piatok 10. decembra 2010 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnila slávnosť Vítanie detí do života.

... život je oheň,
čo vždy sám seba spáli.
Znova sa však chytí horieť,
len čo sa dieťa narodí...

 

Slávnosť zahájila predsedkyňa Zboru pre občianske záležitosti Marka Kodajová. Prítomným rodičom a ich detičkám sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Mulinka, ktorý im v mene obce, aj v mene vlastnom zaželal pevné zdravie a rodičom veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťaťa.

Na slávnosť boli pozvaní:

  • Kristína Komadová, nar. 14. augusta 2010 v Ilave, rodičia Martin Komada, matka Lucia Komadová rod. Kochanová, trvale bytom Valaská Belá č. 1388
  • Samuel Nižňanský, nar. 23. augusta 2010 v Bojniciach, otec Ivan Nižňanský, matka Emília Súderová, trvale bytom Valaská Belá č. 113
  • Liliana Slížová, nar. 13. júna 2010 v Ilave, otec Pavol Slíž, matka Anna Slížová rod. Poláková, trvale bytom Valaská Belá č. 421
  • Tadeáš Svrček, nar. 19. augusta 2010 v Bojniciach, otec Radoslav Svrček, matka Andrea Svrčková rod. Fuleková, trvale bytom Valaská Belá č. 238
  • Daniel Šimko, nar. 16. septembra 2010 v Ilave, otec Ivan Šimko, matka Renáta Šimková rod. Sýkorová, trvale bytom Valaská Belá č. 12

Pri tejto milej príležitosti bol urobený slávnostný zápis do pamätnej knihy, do ktorej sa rodičia postupne podpísali.

Starosta obce im odovzdal darčeky pre ich dieťatko a mamičke predal kyticu. 

Počas slávnosti zazneli tóny piesní, hovorené slovo bolo obohatené básňami v podaní členov ZPOZ-u.
Popoludnie spríjemnili svojim vystúpením aj deti z materskej školy.

 


Fotogaléria - Vítanie detí do života


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia








Združenie informatikov samospráv Slovenska



ALTAMEDIA - register firiem