Vítanie detí do života

Dátum pridania: 17.03.2011        Počet zobrazení: 3803          tlačiť článok

Vítanie detí do života

V piatok 4. marca 2011 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnila slávnosť uvítania detí do života.

"Vitaj, dieťa, medzi nami,
vitaj v rodnej dedine.
Nad kolískou z dlaní mamy,
v piesni, ktorú dedíme,
ako staré mamky vravia
vtáča našej jediné.
Želáme ti šťastia, zdravia,
na spevavej pevnine."

Tento slávnostný obrad je akousi bránkou, ktorou vchádza dieťa do nášho sveta. Do sveta, ktorý ho radostne víta, pripravuje mu mnoho prekvapení ale aj prekážok, ktoré dokáže prekonať s pomocou svojich rodičov.

Na slávnostné uvítanie boli pozvaní:

  • Matej Cigáň, nar. 8. januára 2011 v Bojniciach, otec Pavol Cigáň, matka Zuzana Cigáňová, rod. Kodajová, bytom Valaská Belá č. 416,
  • Alex Fusík, nar. 17. decembra 2010 v Bojniciach, otec Ľuboš Fusík, matka Petra Fusíková, rod. Korenačková, bytom Valaská Belá č. 1128,
  • Sebastian Hlinka, nar. 15. januára 2011 v Bratislave, otec Lukáš Hlinka, matka Monika Hlinková, rod. Labová, bytom Valaská Belá č. 161
  • Tamara Michalovičová, nar. 24. decembra 2010 v Bojniciach, otec Igor Michalovič, matka Marcela Michalovičová, rod. Furková, bytom Valaská Belá č. 185,
  • Patrik Štolovský, nar. 22. januára 2011 v Ilave, otec Tibor Štolovský, matka Mária Štolovská, rod. Podskočová, bytom Valaská Belá č. 157
Prítomných rodičov a ich malé ratolesti po básni a piesni členov ZPOZ-u slávnostne privítala predsedkyňa ZPOZ-u Marta Kodajová a prihovoril sa im starosta obce Ing. Miloš Cúcik. Slávnosť spríjemnili svojim vystúpením deti z Materskej školy vo Valaskej Belej.

Pri tejto príležitosti bol urobený aj slávnostný zápis do pamätnej knihy zboru pre občianske záležitosti našej obce, ktorú rodičia postupne podpísali. Zároveň im starosta obce odovzdal upomienkové darčeky pre dieťaťko a želaním pevného zdravia a radosti z detičiek slávnosť ukončil.

Fotogaléria - Vítanie detí do života


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem