Vítanie detí do života





Dátum pridania: 06.07.2008        Počet zobrazení: 3351          tlačiť článok

Vítanie detí do života

4. júla 2008 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnilo druhé slávnostné vítanie detí do života v tomto roku. Pozvaných bolo 9 malých ratolestí s rodičmi trvalo žijúcimi v našej obci.

Na slávnostné uvítanie boli pozvaní:

  • Filip Pavlík, nar. 27. decembra 2007 v Ilave, otec Vladimír Pavlík, matka Katarína rod. Gulášová, bytom Valaská Belá č. 62
  • Matúš Hlinka, nar. 1. januára 2008 v Bojniciach, otec Anton Hlinka, matka Monika rod. Bothová, bytom Valaská Belá č. 447
  • Kristína Cúciková, nar. 24. januára 2008 v Bojniciach, otec Ing. Miloš Cúcik, matka Ivana rod. Hostačná, bytom Valaská Belá č. 392
  • Sára Veronika Nemčeková, nar. 3. februára 2008 v Bojniciach, otec Radko Nemček, matka Miroslava rod. Gážiková, bytom Valaská Belá č. 411
  • Pavol Cigáň, nar. 6. februára 2008 v Bojniciach, otec Pavol Cigáň, matka Zuzana rod. Kodajová, bytom Valaská Belá č. 416
  • Timotej Michalovič, nar. 16. feburára 2008 v Bojniciach, otec Igor Michalovič, matka Marcela rod. Furková, bytom Valaská Belá č. 185
  • Matúš Nemček, nar. 15. marca 2008 v Ilave, otec Július Nemček, matka Anna rod. Melišová, bytom Valaská Belá č. 571
  • Marek Šemrinec, nar. 25. apríla 2008 v Bojniciach, otec Peter Šemrinec, matka Renáta rod. Slugeňová, bytom Valaská Belá č. 1124
  • Dominik Kochan, nar. 1. júna 2008 v Ilave, otec Peter Kochan, matka Ivana rod. Topáková, bytom Valaská Belá č. 233

Obrad vítania detí do života zahájila predsedkyňa Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade vo Valaskej Belej Marta Kodajová, ktorá privítala prítomných na tejto milej slávnosti.
"Život je oheň, čo vždy sám seba spáli, znova sa však chytí horieť, len čo sa dieťa narodí..." slová, ktorými začal svoj príhovor starosta obce Ing. Jozef Mulinka. Zdôraznil rodičom, ako dieťa zmení ich život, ako dorástli na najvyšší bod ľudskej zrelosti, pretože obaja, ako matka tak i otec, na seba prevzali zodpovednosť za dieťatko.  Pripomenul im, že oni sú tí prví a najdôležitejší sprievodcovia nového človiečika na jeho práve sa otvárajúcej ceste. A sú to oni, od koho sa bude učiť milovať tento život a zápasiť s jeho nástrahami.
Nakoniec rodičom zaželal pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťatka. Nech sa ich nádeje, ktoré dnes doňho vkladajú, naplnia v jeho ušlachtilých skutkoch.

Slávnostnú atmosféru obohatili svojim prednesom básní členky zboru pre občianske záležitosti Mgr. Elena Obuchová a Zuzana Novotková. O spestrenie sa postarali i detičky materskej školy, ktoré našim malým občanom nielen zarecitovali ale aj zaspievali.

Pri príležitosti vítania našich najmenších do života sa rodičia podpísali do pamätnej knihy obce. Starosta ešte raz zablahoželal rodičom k narodeniu ich dieťatka a predsedkyňa zboru pre občianske záležitosti slávnosť vítania detí do života ukončila.


Fotogaléria - Vítanie detí do života


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia








Združenie informatikov samospráv Slovenska



ALTAMEDIA - register firiem