Prijatie úspešných žiakov

Dátum pridania: 26.06.2009        Počet zobrazení: 2874          tlačiť článok

Prijatie úspešných žiakov

Vo štvrtok 25. júla 2009 starosta obce prijal v obradnej miestnosti obecného úradu úspešných žiakov základnej školy pri príležitosti ukončenia šk. roku 2008/2009.

Do obradnej miestnosti boli pozvaní žiaci, ktorí v uplynulom roku svojej školskej práce dosiahli vynikajúce výsledky nielen v oblasti vyučujúcej, ale aj v oblasti mimoškolskej. Žiaci sa umiestnili na popredných miestach v rámci okresu, kraja, ba dokonca v rámci celého Slovenska.

Tieto úspechy dosiahli:

  • Peter Dolinaj, Daniel Michal, Dalibor Jurík - žiaci 1. ročníka, Marcel Feiler -žiak 2. ročníka a Juraj Lokaj - žiak 3. ročníka, ktorí sa v gymnastickom štvorboji umiestnili v okresnom, regionálnom a krajskom kole na 1. mieste a v Slovenskom kole získali 4. miesto
  • Dávid Kodaj - žiak 5. ročníka sa v Kinderiáde umiestnil na 3. mieste v behu na 60 metrov
  • Michal Vančík - žiak 6. ročníka dosiahol v geografickej olympiáde v okresnom kole 1. miesto a v krajskom kole 6. miesto, Marek Vančík - žiak 8. ročníka dosiahol v geografickej olympiáde v okresnom kole 1. miesto, Ivana Kurincová - žiačka 9. ročníka dosiahla v tejto oblasti v okresnom kole 3. miesto
  • Veronika Kubová - žiačka 7. ročníka sa umiestnila v talentáriu v okresnom kole na 1. mieste
  • Jana Nemčeková - žiačka 9. ročníka v súťaži Európa v škole - próza a poézia získala v okresnom kole 2. miesto, v téme Drogy medzi nami získala na okresnom kole 3. miesto
  • Michal Mokriš - žiak 9. ročníka nás reprezentoval v cezpoľnom behu, na okresnom i krajskom kole sa umiestnil na 1. mieste
  • Juraj Jurenka - žiak 9. ročníka sa na majstrovstvách okresu vo vrhu guľou umiestnil na 1. mieste
  • Dajana Kočková, Michal Žúbor - žiaci 6. ročníka a Erika Lapšová, Miroslava Bobokova - žiačky 7. ročníka reprezentovali základnú školu v oblasti aranžovania

Pozvaných žiakov spolu s učiteľmi, ktorí majú veľkú zásluhu na ich úspechoch privítala v obradnej miestnosti predsedkyňa ZPOZ-u Marta Kodajová. Po privítaní sa im prihovoril starosta obce. Vo svojom príhovore vyzdvihol ich zodpovedný prístup ku školským povinnostiam. Pripomenul im, že ziskom dobrých základov vedomostí v základnej škole si vytvárajú veľký predpoklad na úspešné študovanie na strednej, neskôr na vysokej škole.
Na záver zablahoželal žiakom k úspechu, ktorý dosiahli a do ďalšieho života im poprial veľa zdravia, úspechov v škole a šťastný a radostný život.


Fotogaléria - Prijatie úspešných žiakov


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Vítanie detí do života - november 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem