Štátny majetok

Dátum pridania: 01.05.2008        Počet zobrazení: 1498          tlačiť článok

Štátny majetok

Na jar roku 1949 bolo založené JRD I. typu, ktoré začalo hospodáriť na jeseň v roku 1949 na výmere 400 ha. Prvým predsedom JRD bol Jozef Matlo. Pôdu obrábali konským záprahom a zastaralým náradím. Mali 6-7 ks dojníc. V roku 1953 sa JRD I. typu pre nedostatok výkonných roľníkov dostalo do krízy a koncom roka sa rozpadlo.

V roku 1959 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Pri vzniku ŠM Nitrianske Rudno toto prešlo ako hospodárstvo do ŠM. Pričlenením obce Valaská Belá do spoločného hospodárenia vznikol poľnohospodársky komplex, ktorý sa prezentoval výmerou 4392 ha poľnohospodárskej pôdy. Obdobie kolektivizácie Valaskej Belej, kde takmer 600 ha pôdy bolo opustenej, vnieslo do organizácie mnohé problémy nielen svojimi extrémne ťažkými výrobnými a klimatickými podmienkami, ale i charakterom ich využívania, nedostatku kapacitných stavieb a hlavne chronickým nedostatkom pracovnej sily.

Hlavným zameraním v rastlinnej výrobe bola produkcia obilovín, z technických plodín mak, ľan a repka olejná, z okopanín zemiaky. Na viac ako 75% poľnohospodárskej pôdy pestovali krmoviny, či už ako trvalé trávne porasty alebo viacročné a jednoročné plodiny. Krmoviny pre potrebu živočíšnej výroby a z nej hlavne hovädzí dobytok, ktorý tvoril základ a podstatnú časť výkonov. Stáda oviec vypásali vzdialené a extrémne svahovité plochy ŠM.

V rokoch 1966-67 bola postavená nová budova u Kuricov pre chov hovädzieho dobytka. V roku 1983 bola dobudovaná odchovňa mladého dobytka.
Do roku 1997 existovali v obci dva poľnohospodárske podniky: Štátny majetok u Kučerov a Štátny majetok u Kuricov. Tieto dva podniky sa zlúčili a vzniklo PD Čierna hora, a. s. Valaská Belá, hospodáriace na území vo výmere 1750 ha.


Zdroj:
Kronika obce Valaská Belá


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Rozlúčka s deviatakmi 2012
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem