Sociálna a zdravotná komisia

Dátum pridania: 04.03.2008        Počet zobrazení: 1828          tlačiť článok

Sociálna a zdravotná komisia

Predsedníčka komisie: Jarmila Kopčanová

Členovia: Marta Vrtíková, Mgr. Petra Furková, Anna Matlová, Pavlína Kodajová


Vymedzenie úloh komisie:

  • prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko
  • spolupracuje pri riešení sociálnej situácie obyvateľov a vytvára podmienky pre slabé vrstvy obyvateľstva
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
  • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanoviská
  • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ

 Správy o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie

 

 

 

 

 

 


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem