Ružena Gaubeová

Dátum pridania: 08.12.2008        Počet zobrazení: 1787          tlačiť článok

Ružena Gaubeová

Ružena Gaubeová, pseud. Ružena Belanská - spisovateľka pre deti. Narodila sa 25. januára 1901 vo Valaskej Belej, kde navštevovala aj Ľudovú školu. Absolvovala vyššiu dievčenskú školu v Trenčíne.

V rokoch 1925 - 1929 pracovala ako úradníčka v advokátskej kancelárií, 1930 - 1932 v továrni na káble, 1950 - 1955 vo vydavateľstve Pravda a v rokoch 1956 - 1964 ako dokumentaristka-knihovníčka v Slovenskom vydavateľstve politickej literatúry. Po reorganizácií pracovala vo Vydavateľstve Osveta v Bratislave.

Do literatúry pre deti sa uviedla prózou Kolo, kolo mlynské (1952). V tomto diele rešpektovala detskú spontánnosť a zmysel pre hru. Zbierkou poviedok Červená mašlička (1953) sa nevymanila z pozícií literárneho didaktizmu, iba ňou propagovala základné mravné a ideové formy. Podobne koncipovala aj biografické rozprávanie O Petrovi Jilemnickom (1953). Umelecky najúspešnejšou bola jej knižka prozaických miniatúr Ako spinkajú ruže (1976), v ktorej zobrazila drobné príbehy a zážitky malého dieťaťa.

Venovala sa aj verejnej a publicistickej činnosti, angažovala sa v oblasti socialistického ľudového súdnictva, bola členkou redakčnej rady časopisu Socialistické súdnictvo, zaoberala sa problematikou detskych domovov a v roku 1963 založila zberný účet Zlatý kľúč na pomoc detským domovom a na výstavbu detského mestečka a predsedala jeho komisií. V polovici 60. rokov v sérií publicistických vystúpení adresovaných dospelým upozorňovala na osudy zanedbávaných a opustených detí.

Je autorkou informatívnej brožúry o detských jasliach Najmenší školáci (1962). Rozprávky a poviedky pre deti uverejňovala najmä v detských časopisoch Kamarát, Ohník, Slniečko a Zornička. Publicistické príspevky, články a úvahy uverejňovala v periodikách Kultúrna tvorba, Kultúrny život, Literárne noviny, Práca, Pravda, Rodina a škola, Slovenka, Život a iné. Spolupracovala aj so Slovenským rozhlasom. Bola členkou komisie Predsedníctva SNR pre starostlivosť o ohrozenú mládež.


Súvisiace odkazy: Obec, Občan, Podnikateľ, Návštevník, Fotogaléria,

Slovensky  Nemecky  Anglicky

Náhodná fotografia
Združenie informatikov samospráv SlovenskaALTAMEDIA - register firiem